Registereisen

Een Registerglazenwasser moet aantoonbaar aan de onderstaande zeven registereisen voldoen om in aanmerking te komen voor een inschrijving in het register. Als de glazenwasser aan deze eisen voldoet, door de toetsing heen komt en de contributie betaalt, wordt deze opgenomen in het register.  

De 7 registereisen kort samengevat 

1.  Respect voor de keuzevrijheid van de consument.

2.  Klanten kunnen giraal betalen of met een beveiligd mobiel
     pinapparaat. Contant afrekenen als uitzondering.

3.  Werken met facturen en/of voorgedrukte bonnen die doorlopend
    genummerd zijn en minimaal vermelden: bedrijfsnaam,
    contactgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer en IBAN-rek.nr.

4.  Altijd een geldig officieel legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs
    of ID-kaart) bij de hand dat op verzoek van de consument wordt
    getoond.

5.  Een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met voldoende
    dekking: ten minste 1 miljoen euro.

6.  De Registerglazenwasser is niet illegaal en werkt niet met illegale
    mensen of mensen zonder geldige werkvergunning.

7.  De registerglazenwasser reageert zo snel mogelijk op eventuele
    klachten en stelt alles in het werk om een bevredigende
    oplossing te vinden.

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8336:2013

De registereisen zijn uitgebreid beschreven in het NEN-document: Nederlandse Technische Afspraak NTA 8336:2013. Dit document kun je aanschaffen via NEN