Partners

Oprichting van het Glazenwassersregister is tot stand gekomen met medewerking van de volgende samenwerkingspartners: 

HBA/Centrum voor de Ambachtseconomie

Het Hoofdbedrijfsschap Ambachten (HBA) is per 1 januari 2015 opgeheven. Het eigendom van het register is overgedragen aan het Centrum voor de Ambachtseconomie. Zesendertig ambachtelijke brancheorganisaties hebben het Centrum voor Ambachtseconomie opgericht. Meer informatie is te vinden op de website van het Centrum voor de Ambachtseconomie. 

OSB

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) is de werkgeversorganisatie van de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. OSB behartigt de belangen van circa 500 leden die met 120.000 medewerkers 80% van de totale omzet van de markt realiseren. Bedrijven die zich voornamelijk op de zakelijke markt richten zoals de schoonmaak van kantoren, glazenwassen, gevelbehandeling, calamiteitenreiniging, treinen, vliegtuigen, scholen en reiniging in de voedingsmiddelenindustrie. Meer informatie is te vinden op de website van OSB.

NEN

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) begeleidt partijen bij het maken van afspraken over producten, diensten en processen op nationaal en internationaal niveau. NEN ondersteunt het proces als onafhankelijke en betrouwbare partner. Naast de ontwikkeling van normen kan men ook bij de organisatie terecht voor de ontwikkeling van registers, keurmerken, schemabeheer, trainingen, adviesdiensten en documentbeheer (NEN Connect). NEN is een stichting zonder winstoogmerk. Meer informatie is te vinden op de website van NEN.