Het GWR vraagt aandacht voor de glazenwassersbranche bij de Tweede Kamer

2014-10-17

Op 25 september 2014 heeft een rondetafelgesprek over de ambachtseconomie plaatsgevonden bij de Tweede Kamer. Omdat de glazenwassersbranche daar deel van uitmaakt, was het HBA vertegenwoordigd en nam deel aan het gesprek.

De knelpunten in onder andere de glazenwassersbranche zijn toegelicht en besproken. Het beroep is onbeschermd. Op zichzelf is dat geen probleem, maar door de aantrekkingskracht van criminelen zijn er vele misstanden; iedere ‘cowboy’ kan in deze branche voor zichzelf beginnen. Dit leidt tot grote risico’s en schaduwkanten. Zowel de bonafide glazenwasser als de consument ondervinden daarvan grote hinder.

Een aantal Kamerleden hebben interesse getoond in de problematiek en zijn verder in gesprek gegaan. De gesprekken lopen nog en het GWR hoopt dat ook de overheid verdere steun zal geven aan de glazenwassersbranche en daarmee ook het Glazenwassersregister. Dit is essentieel voor het Glazenwassersregister, gezien het naast de twee pilaren ‘de bonafide ondernemer’ en ‘de consument’ ook het derde pilaar ‘de overheid’ nodig heeft. Het GWR heeft de ondersteuning van alle drie pilaren nodig om niet om te vallen.

Het GWR spant zich in, maar kan het niet alleen aan. Daarom is het positief dat er nu tijd en aandacht aan is besteed door de Kamerleden. Het GWR is verder ook nog in gesprek met verschillende partijen binnen de overheid en maakt zich hard voor de glazenwassers.