Doel van het GWR

Het Glazenwassersregister heeft drie doelen:

1.    Het eerste doel is het bieden van een onafhankelijk, objectief en openbaar register voor consumenten die zelf een bonafide glazenwasser zoeken. Namelijk een glazenwasser die keuzevrijheid respecteert en professioneel onderneemt.

2.    Het tweede - daaraan gelijkwaardige - doel is het bieden van een onafhankelijk waardevol platform aan de bonafide glazenwassers die zich positief willen onderscheiden richting de consument en belanghebbende partijen. 

3.   Het derde doel is het ondersteunen bij het herstellen van de openbare orde. Het streven: een gezonde situatie waar de keuzevrijheid van consumenten wordt gerespecteerd en bonafide glazenwassers gewoon hun werk kunnen doen. Om dit doel te bereiken verzamelt het Glazenwassersregister hulpverzoeken van consumenten, glazenwassers en belanghebbende partijen om probleemgebieden in kaart te brengen.

Wanneer objectieve en betrouwbare gegevens beschikbaar zijn voor overheidsinstanties, gemeenten en belanghebbende partijen kan een juist beeld worden gevormd van de problematiek in een straat, wijk of gemeente. Op basis daarvan kan men een actieplan opstellen.  Lees meer