Privacyverklaring

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. Het Glazenwassersregister noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord. Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker.

Het Glazenwassersregister noch een andere partij aanvaarden aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Verwijzingen en links naar andere websites zijn opgenomen ter informatie. De inhoud van de websites van deze links staat niet onder controle van Het Glazenwassersregister. Beide partijen zijn dus niet verantwoordelijk voor de inhoud noch aanvaarden aansprakelijkheid. Het is niet toegestaan deze site te framen. Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven berusten deze bij Het Glazenwassersregister te Zoetermeer. Het is niet toegestaan deze website of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van Het Glazenwassersregister. Alle prijzen op deze website dienen ter informatie en kunnen afwijken van de werkelijke prijzen. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Het Glazenwassersregister mag de toegang tot de gehele of een gedeelte van de website onmiddellijk beëindigen zonder opgave van reden.

U mag deze website niet gebruiken voor een doel dat onwettig of verboden is in de gebruiksvoorwaarden.

Het is mogelijk dat Het Glazenwassersregister deze gebruiksvoorwaarden in de toekomst verandert. Veranderingen zullen op deze pagina te vinden zijn.

Hiernaast bewaart Het Glazenwassersregister persoonsgebonden informatie. Deze informatie wordt bewaard als u gebruik maakt van services binnen deze website.

Het is mogelijk dat Het Glazenwassersregister deze privacy overeenkomst in de toekomst wijzigt. Veranderingen vindt u dan op deze pagina.