Hulp bij problemen

Wanneer je problemen in jouw straat of wijk ervaart of te maken krijgt met malafide partijken is dat erg vervelend en soms zelfs gevaarlijk.

Beperking keuzevrijheid consument

Als jou subtiel of in heldere taal duidelijk wordt gemaakt dat je geen andere glazenwasser kunt kiezen, of verplicht wordt een dienst af te nemen, dan wordt jouw wettelijke keuzevrijheid je dus ontnomen. Maak daarom altijd melding van het voorval bij jouw gemeente. Benader hiervoor de wijkagent, wijkregisseurs, gemeenteraadsleden of wellicht de wethouder. Afhankelijk van het voorval kun je ook overwegen om de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op de hoogte te stellen. 

Intimidatie, bedreiging of geweld

Wanneer je te maken hebt gehad met intimidatie, verbaal of fysiek geweld doe dan altijd aangifte bij de politie. Het kan efficiënt zijn om digitaal aangifte te doen. Breng eveneens de wijkagent, wijkregisseurs, gemeenteraadsleden of wethouder van jouw verhaal op de hoogte en vraag om advies. 

Gepleegde misdrijven

Wanneer je kennis hebt van gepleegde misdrijven kun je dit (anoniem) melden bij Stichting M - Meld Misdaad Anoniem. 

Marktverdeling

Wanneer er sprake is van marktverdeling, afschermen van straten, verdelen van wijken e.d. meld dit dan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Stichting M - Meld Misdaad Anoniem.  

Belastingontduiking

Wanneer er sprake is van belastingontduiking, geen BTW-afdracht of aangifte inkomsten kan hiervoor contact worden opgenomen met FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

Fraude

Wanneer je een sterk vermoeden hebt van fraude, kun je de Fraudehelpdesk raadplegen.